Rail Cargo Logistics - BH

BiH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
office.rcl.bh@railcargo.com

Opšti uslovi poslovanja

Rail Cargo Logistics - BH d.o.o. posluje prema Opštim uslovima poslovanja međunarodnih špeditera.